Kategorie
Flet renesansowy

Przegląd najważniejszych źródeł historycznych – flet renesansowy

W ciągu XVI i XVII wieku nie pojawiła się żadna „szkoła” gry na fletach poprzecznych we współczesnym tego słowa znaczeniu. Jednak w wielu traktatach z tego okresu pojawiają się dłuższe lub krótsze wzmianki o tych instrumentach, jak również wskazówki dotyczące elementów techniki gry i repertuaru.

Urs Graf (1485-1529) Ozdobna pochwa na miecz, Kunstmuseum w Bazylei