O mnie

Magdalena Pilch w 1997 roku ukończyła studia magisterskie w klasie fletu Grzegorza Olkiewicza w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W latach 1998 – 2002 odbyła studia podyplomowe w klasie fletu traverso prof. dr Linde Brunmayr – Tutz w Staatliche Hochschule für Musik w Trossingen (Niemcy).

W latach 2000 – 2015 roku współpracowała z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako wykładowca fletu traverso i zespołów kameralnych muzyki dawnej. Od 2009 roku jest zatrudniona w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi jako pedagog prowadząca klasę fletu traverso, najpierw na stanowisku adiunkta, a obecnie profesora AM. Od 2018 roku współpracuje również z Katedrą Klawesynu i Historycznych Praktyk Akademii Wykonawczych Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach jako pedagog prowadząca klasę fletu traverso.

Jej praca doktorska zatytułowana Brzmienie i intonacja fletów renesansowych, barokowych, klasycznych i romantycznych jako czynnik zależny od zamierzonej konstrukcji instrumentów tych epok (Łódź 2007) stanowiła pierwszą w Polsce próbę kompleksowego ujęcia tematu historii przedboehmowskich fletów poprzecznych w oparciu o źródła historyczne.

W 2013 roku przeprowadziła przewód habilitacyjny w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którego tematem była Kompleksowa wizja fletu romantycznego w zakresie budowy, brzmienia, techniki gry i praktyki wykonawczej według „Die Kunst des Flötenspiels in theoretisch – praktischer Beziehung dargestellt von A.B. Fürstenau op. 138”. Efektem fascynacji tematem przewodu habilitacyjnego – repertuarem kameralnym z I połowy XIX wieku i fletami romantycznymi – było nagranie dwóch płyt CD wydanych przez wytwórnię RECART (Flauto brillante 2011 i Brillante 2 2015). 

Magdalena Pilch gra na fletach średniowiecznych, renasansowych, barokowych, klasycznych i romantycznych. Jest założycielką jedynego działającego obecnie w Polsce konsortu poprzecznych fletów renesansowych La Viva Fiamma i współzałożycielką zespołu muzyki dawnej Filatura di Musica. Od 2013 roku pełni funkcję redaktor naczelnej półrocznika naukowo – artystycznego „Notes Muzyczny” (notesmuzyczny.pl) wydawanego przez Akademię Muzyczną w Łodzi, a od 2021 roku jest także Kierownikiem Wydawnictwa łódzkiej AM.

Magdalena Pilch jest autorką polskich przekładów dwóch ważnych historycznych szkół fletowych: J.- M. Hotteterre Zasady gry na flecie poprzecznym, flecie podłużnym i na oboju, red. M. Nahajowski  (Łódź 2013) i J. G. Tromlitz Szczegółowa i gruntowna szkoła gry na flecie, red. M. Nahajowski (Łódź 2018), a także mniejszych publikacji poświęconych fletom poprzecznym w kontekście historycznych praktyk wykonawczych:

Flet w czasach Beethovena (część zbiorowego wydania materiałów z Sesji Naukowo – Artystycznej Beethoven mniej znany, Łódź 2007); Kadencje fletowe w muzyce XVIII wieku w świetle traktatu J.J. Quantza (część zbiorowego wydania materiałów z Sesji Naukowo – Artystycznej Sztuka improwizacji i realizacji basso continuo w muzyce XVII – XVIII wieku, Łódź 2011), Wibracja w świetle historycznych szkół fletowych – świadomie wykonywany ozdobnik, wyraz emocji czy mechaniczna maniera? (część publikacji związanej z Ogólnopolską Konferencją Naukowo – Artystyczną Między traktatem a mową uczuć w dźwięki przemienioną. Muzyka XVIII wieku w teorii i praktyce, Łódź 2014).

Kontakt: magdalena.pilch@amuz.lodz.pl

magdalena.pilch@am.katowice.pl

Linki:

https://www.youtube.com/channel/UCa_Gv1cLXbdFdtd7HIN0Ysw/

https://notesmuzyczny.pl/resources/html/cms/MAINPAGE