strona główna

Magdalena Pilch specjalizuje się w grze na historycznych fletach poprzecznych – średniowiecznych, renasansowych, barokowych, klasycznych i romantycznych. Zawodowo związana jest z Akademią Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, gdzie od 2009 roku prowadzi klasę fletu traverso, pełniąc jednocześnie funkcję redaktor naczelnej półrocznika naukowo – artystycznego „Notes Muzyczny”. Współpracuje również z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Strona flettraverso.pl, dedykowana fletom poprzecznym w kontekście historycznych praktyk wykonawczych, powstała w 2020 roku w ramach stypendium „Kultura w Sieci” MKiDN.