Kategorie
Flet renesansowy Tabele chwytów

Tabela chwytów flet renesansowy altowo/tenorowy d

Umieszczone tutaj zestawienie chwytów zostało opracowane na podstawie tabel ze źródeł historycznych a także własnych doświadczeń wyniesionych z gry na współczesnych kopiach fletów renesansowych, przede wszystkim z pracowni Giovanniego Tardino (Bazylea). Te chwyty można przetransponować i zastosować również na flecie basowym g oraz na fletach dyszkantowych g1 i a1. W tabeli nie uwzględniono dźwięków, które nie pojawiają się w żadnym źródle historycznym ani w repertuarze wykonywanym zazwyczaj na poprzecznych fletach renesansowych. Na współczesnych kopiach instrumentów z różnych pracowni w przypadkach niektórych dźwięków mogą okazać się konieczne pewne modyfikacje podanej tutaj aplikatury. Jest to zjawisko normalne dla historycznych fletów poprzecznych w ogóle, również barokowych, klasycznych i romantycznych.

Tabela znajduje się tutaj:

Kategorie
Flet klapowy Tabele chwytów

Tabela chwytów – flety klapowe

Tabela jest oparta na moich doświadczeniach w grze na 8-klapowych fletach klasycznych i romantycznych a także na przestudiowanych przeze mnie historycznych tabelach chwytów, przede wszystkim ze szkół fletowych A. E. Müllera (Elementarbuch für Flötenspieler, Lipsk 1817) i A. B. Fürestenaua (Flötenschule op.42, Lipsk 1826 i Die Kunst des Flötenspiels op. 138, Lipsk 1844). Jest przeznaczona na najczęściej spotykany układ klap, ale może być też wykorzystana na fletach sześcioklapowych (ze stopą D, bez klap dla dźwięków cis1 i c1).

       Gis□F□
○ ○ ○ ○ ○ ○ Dis□Cis1□C1□  
C□B□   F□     
Schemat otworów palcowych i klap do tabeli chwytów na flet 8 klapowy